За поръчки
0885 306 305 На линия сме от 9 до 18ч. или

Новини

Промени в декларирането на горивата

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.08.2017г. са в сила промените на Приложение № 22 към чл. 59а, ал. 1 и 2 и Приложение № 23 към чл. 59а, ал. 1 и 3 от Наредба Н-18/2006 г., издадена от министъра на финансите (обн. ДВ, бр. 44 от 2017 г.), които ни задължават да декларираме в Информационната система „Контрол на горивата“ (ИСКГ) данъчната основа на доставките.

Данъчната основа е видна от фактурите за доставка, които получавате своевременно в електронен вид. Обръщаме внимание, че се декларира данъчната основа единствено на доставеното гориво.

При необходимост от корекция на данъчната основа същата може да се извърши в ИСКГ в 10-дневен срок от доставката.

При въпроси се обръщайте към екипа на Дизелор.

Още новини