За поръчки
0885 306 305 Ще бъдем отново на линия от 9 до 18ч. или
Начало Горива Пропан-бутан

Пропан-бутан

Дизелор предлага пропан-бутан на бензиностанциите си във Варна, Нови пазар и Стамболийски.

Пропан-бутанът (LPG=втечнен петролен газ) се използва като алтернатива на бензина за двигатели с вътрешно горене. Предимствата му са, че не е отровен, не предизвиква корозия, има по-високо октаново число, изгаря по-чисто от бензина и не отделя сажди като дизела. Все пак, LPG има по-ниска енергийна стойност и затова разходът на гориво е по-висок, но за сметка на това ниската му цена води до икономия.

Пропан-бутанът също има отрицателен принос за парниковия ефект, но той е значително по-малък в сравнение с този на бензин и дизел. Предимства за всеки шофьор са удълженият пробег за смяна на масло и по-дългият живот на двигателя, но съществуват и недостатъци като намалената му мощност и по-слабата динамика.

Рентабилността за водача и екологичните ползи за околната среда правят това гориво все по-популярно и използвано.

 

Физико-химични свойства на главните компоненти, участващи в сместа пропан-бутан

 

  Пропан Бутан Изобутан
Химична формула С3Н8 C4H10 C4H10
Молекулно тегло 44,10 58,12 58,12
Втечнено състояние
Специфично тегло при 15 °С в кг/м3 510 580 557,3
Температура на топене, °С -187,6 -138,0 -159,6
Температура на кипене, °С -42,1 -0,5 -11,7
Калоричност, ккал/ кг 12,030 11,840 11,820
Относително тегло спрямо водата 0,50 0,58 0,56
Количество пари получени от 1 кг газ
при О' и 760 мм ж.ст. в м3
0,50 0,37 0,38
Количество пари получени от 1 кг
втечнен газ при О °С и 760 мм ж.ст. в
м3
0,26 0,22 0,28
 Газообразно състояние
Специфично тегло при 15 °С в кг/м3 1,9 2,55 2,672
Плътност на парите спрямо въздуха 1,562 2,066 2,066
Калоричност, ккал/м3 24,120 32,000 31,510

Граници на взривяемост:

- долна в обемни проценти

- горна в обемни проценти

 

2,1

9,5

 

1,9

9,1

 

-

-

Температура на самовъзпламеняване, °С  466 405 462

Други продукти

Гориво за отопление

Дизелор извършва доставки на гориво отопление за частни домове, офис сгради, промишлени предприятия, общински сгради, училища и детски градини и други.
Прочети повече

Течни горива

Дизелор извършва търговия на едро и дребно и доставка на течни горива, включително и на ниско акцизно дизелово гориво за отопление на територията на цялата страна.
Прочети повече