За нас

Като физическо лице трябва ли да декларирам в НАП газьолът за отопление на дома си?

Физическите лица не са задължени да декларират получаваното от тях гориво за отопление в сайта на НАП. Това изискване е валидно за юридически лица.