За поръчки
0885 306 305 На линия сме от 9 до 18ч. или

Новини

Измененията в Наредба Н-18 относно ведомствените бензиностанции влизат в сила

Последно предложеният от Министерство на финансите проект е приет официално с незначителни корекции.

Лицата, зареждащи горива за собствени нужди, са задължени да декларират обстоятелства, изброени в 11 точки. В 14-дневен срок от влизането в сила на наредбата всеки ползвател на ведомствен обект трябва чрез електронен подпис да подаде декларация в НАП съгласно новите изисквания. Всяка промяна в посочените обстоятелства трябва да се декларира в срок от 7 дни след настъпването й.

Промените в наредбата са обнародвани на 20.02.2015 в бр. 14 на Държавен вестник.

  

Още новини