За поръчки
0885 306 305 На линия сме от 9 до 18ч. или
Начало Новини Коментари по анализа на МФ относно промените на чл.118 от ЗДДС

Новини

Коментари по анализа на МФ относно промените на чл.118 от ЗДДС

На 23.01.2015 Министерство на финансите публикува анализ , чрез който да обоснове приетите скоростно и без обсъждане промени, касаещи ведомствените бензиностанции.

В този анализ се споменават количества горива, общо потребление и декларирани, за тригодишен период, и се набляга на разликата между тях. Не се уточнява откъде са данните за потреблението, кой е периода и какво означава декларирани. Вероятно не се има предвид декларирани посредством Информационната система "Контрол на горивата", тъй като тя функционира от 01.05.2013, т.е. по-малко от 2 години.

Въз основа на тези данни се прави извод, че за 30% от горивата не се плащат данъци. Има се предвид най-вече акциз и ДДС. Прави се допускане, че именно секторите Селско стопанство и Транспорт като най-големи потребители са виновни в най-голяма степен за "черния пазар", чрез ведомствените бензиностанции.

Събирането на акциза обаче няма нищо общо с бензиностанциите, били те ведомствени или не. Горивата, както и всяка друга акцизна стока, се освобождават за потребление от т.нар. данъчни складове, места, където стоките могат да се съхраняват  под режим на отложено плащане на акциз и които места са под непрекъснат и строг контрол от страна на Агенция Митници. Те са свързани онлайн с агенцията и всяко движение на стока към и от тях се регистрира, или би трябвало. При производство в страната или при доставка от чужбина акцизната стока задължително трябва да е насочена към данъчен склад и да премине през него. При напускане на стоката в посока вътрешен пазар акцизът се начислява, дължи и плаща на държавата. Предположението, че  ведомствените бензиностанции продават гориво без акциз означава, че те са се сдобили с такова отнякъде, т.е. че някой данъчен склад не е изпълнил задълженията си. Общият брой данъчни складове за горива в България е няколко десетки. Не е логично да очакваме държавата да контролира ефикасно няколко десетки хиляди ведомствени бензиностанции, след като очевидно контролът върху далеч по-малко на брой данъчни складове не е на нужното ниво.

В анализа се твърди, че над 700 бензиностанции в малките населени места са затворили в следствие на "нелоялната конкуренция на ведомствените бензиностанции". Всъщност ведомствени бензиностанции има от много дълго време, а масовото затваряне на малки бензиностанции се случи през 2012 г., след като за бензиностанциите търговски обекти стана задължително да се оборудват с нивомери - мярка, аналогична на сега въведената за ведомствените обекти. Тогава за бензиностанциите с малки продажби необходимите инвестиции се оказаха непосилни и те просто прекратиха работа, което реално доведе до увреждане на конкуренцията.

Твърди се, от една страна, че няма информация за вместимостите на резервоарите по ведомствените бензиностанции, а от друга, че те били големи по размер и надвишаващи тези по бензиностанциите търговски обекти. Внушава се, че вагоните - цистерни, продадени от БДЖ, се използват само и единствено за резервоари на ведомствени бензиностанции.

Предоставените стойности за разходи, нужни за оборудване за изпълнение на законовите изисквания, са доста непълни и занижени. Например, горивоколонка от одобрен тип може да струва между 2000 и 5000 лв само ако е рециклирана или втора употреба.

Всичко това показва едностранчивост на анализа на МФ и стремеж той да оправдае вече създадени без нужното обсъждане нормативни изисквания.

Стоил Арнаудкин, управител

   

Още новини