За поръчки
0885 306 305 На линия сме от 9 до 18ч. или

Новини

Нови изисквания за ЕСФП в сила

Уважаеми клиенти,

Считано от 21.09.2017г. са в сила промените на Наредба Н-18/2006 г., обнародвани в ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г.

С тези промени се въвеждат нови изисквания към електронните системи с фискална памет (ЕСФП), касаещи тяхното одобрение, въвеждане в експлоатация и проверка от компетентните органи. По-важните промени са следните:

- ЕСФП трябва да бъдат пломбирани и достъпни само на определени сервизни техници чрез сервизен ключ, които са регистрирани в НАП (Националната агенция по приходите).
- ЕСФП трябва да преустановяват работа на цялата система, ако някой елемент от нея не работи.
- Въвеждането в експлоатация на ЕСФП ще става след представяне в НАП на блок-схема на ЕСФП и прилежащите компоненти и след проверка на място от НАП и БИМ (Български институт по метрология), която да одобри представената блок-схема.

В преходните разпоредби е предвиден срок от около година (до 30.09.2018г.), в който ЕСФП трябва да бъдат приведени в съответствие с новите изисквания, а ползвателите на ЕСФП да започнат да работят с отговарящи на изискванията системи.

Постановен е едномесечен срок от влизането в сила на измененията (а именно до 23.10.2017г.), в който ползвателите на ЕСФП са задължени да предоставят по електронен път в НАП блок-схема на действащите ЕСФП и всички компоненти, връзките между тях и местата на пломбиране (Преходни разпоредби, пар. 31, ал. 2).

За въпроси и уточнения екипът на Дизелор остава на разположение!

Още новини