За поръчки
0885 306 305 Ще бъдем отново на линия от 9 до 18ч. или
Начало Новини Съобщение за инвестиционно намерение

Новини

Съобщение за инвестиционно намерение

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ДИЗЕЛОР” ЕООД

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Преустройство и разширение на съществуваща бензиностанция в Комплексна автоснабдителна станция (за светли горива и пропан-бутан)“ в УПИ X 540.76 (ПИ 56784.540.76) - за специфични стопански дейности, ул. Ягодовско шосе, гр. Пловдив, Община Пловдив.

За контакти: Кирил Караманолев, 0887 926200, k.karamanolev@dieselor.bg


Писмени становища и мнения се приемат в Кметството на район „Тракия”, гр. Пловдив: ЖР “Тракия”, бул. "Освобождение" № 63, e-mail: trakia@plovdiv.bg и РИОСВ – Пловдив: бул. “Марица” № 122, e-mail: riosv@plovdiv.riew.gov.bg.

Още новини