За поръчки
0885 306 305 Ще бъдем отново на линия от 9 до 18ч. или
Начало Новини С грижа за околната среда

Новини

С грижа за околната среда

Имайки предвид дейността на компанията, стремежът към намаляване на нашия отпечатък върху природата и грижата за околната среда са неизменна част от ежедневната ни работа.


Ние се съобразяваме както с обективните фактори като законови норми, така и със субективните като социална отговорност към служителите, клиентите и природата.


Именно затова екологичното законодателство заема важна роля при търговията с горива: Закон за ООС, Закон за отпадъци, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за енергията от възобновяеми източници и др.


Освен нормативните уредби, ние се придържаме към нашите разбирания и следваме собствени, фирмени принципи:

  • Грижа за обществото – спазваме етични и морални норми. Знаем, че на върха на пирамидата е човекът, а в крайна сметка и ние самите сме част от обществото. Както в ежедневните ни дейности, така и в дългосрочните ни планове, винаги имаме предвид здравето, удобството и благосъстоянието на околните.
  • Безопасност и грижа за околната среда – освен в ежедневните си офис дейности, ние се стараем да опазваме природата като спазваме строги процедури и осъществяваме контрол върху всички аспекти от работата ни. Инструктираме всички служители как да се придържат към новите практики и инвестираме в по-напреднали съоръжения с щадящ за околната среда характер. Новите камиони за доставка на горива са много по-икономични и екологични от гледна точка на вредни емисии. В допълнение, оптимизираме транспортните маршрути, така че да се избере най-краткия път и допълнително да се ограничи отделянето на вредни емисии и използването на ресурси.

Във всички бензиностанции Дизелор има кошчета за разделно събиране на отпадъци. В офисите на компанията употребяваната хартия се съхранява и използва повторно, непотребната се носи за преработване, а новата е рециклирана със сертифициран произход. Насърчаваме спазването на принципите „Не принтирай, спаси дърво!“ и Reduce-Reuse-Recycle.

Следваме бизнес целите си по социално отговорен за обществото начин. Имаме ангажимент да подобряваме средата, в която живеем от гледна точка на човешки, социални и екологични измерения.

Нещо повече, през 2018 г. Дизелор стана първата българска верига бензиностанция, поставила зарядна станция за електромобили. На бензиностанция Дизелор в гр. Нови пазар водачите на електрически автомобили могат напълно безплатно да ги заредят в приятна атмосфера. 

Обобщено, правим всичко възможно с нашето въздействие и екологично отговорнo поведение да спомогнем за едно по-добро бъдеще. В резултат на предприеманите от нас мерки се постигат ползи за околната среда по отношение на намаляване на потреблението на енергия посредством използването на енергоспестяващи технологии, минимизиране на разпространението на вредни вещества в природата, максимизиране на екологично целесъобразното използване на възобновяеми ресурси и енергийни източници.

Още новини