За поръчки
0885 306 305 На линия сме от 9 до 18ч. или

Новини

От:

Удължаване на срока за оборудване на ведомствените бензиностанции с нивомерни системи и фискални устройства

Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Горива за взискателните

Резултати от проведеното през 2015 г. проучване относно удовлетвореността на клиентите на Дизелор.